Bryluppspilling aug 1997 (tropenatt), Johnny Holteberg
dirigerer