Mars året etter, Storbandsvariete -90,
videobilde av Per Roar i klassisk stil!
(mer kommer)