Thore Karlsen rett fra Gardemusikken, her solist i RSB,