Konsert i St. Mariegate utenfor Brødr Ramdahl en gang på 90 tallet