Costel fra Romania spilte bass hos oss ved flere anledninger! (Her en julaften på Haaby)